Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2561” ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 2 ราย คือ คุณยายหนา ทาสมบูรณ์ ณ วัดพลแพน และ คุณยายหนูสิน ชนีย์วงศ์ ณ บ้านเลขที่ 37 ถ.ราษฎร์บำรุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณยายทั้ง 2 ท่าน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ