Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางนงค์นุช อุตส่าห์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) และตัวแทน อสม. ประชาชน ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ