Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี"งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" และการตัดสินการประกวดครอบครัวฝ้ายงาม สามวัย สายใยบุญ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครอบครัวฝ้ายงาม สามวัย สายใยบุญ "งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" ณ ลานขวัญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/วิภารัตน์ ,ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ