Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมทั้งให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ บริเวณซอยชยางกูร 2ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักการช่างดำเนินการติดตั้งเต็นท์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางเทศบาล โดยนางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ภาพโดย คุณชาญชัย สวัสดี คุณสมเกียรติ