Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7365

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุม เรื่อง "การจัดประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2560" ร่วมกับตัวแทนชุมชน/อำเภอ/วัด ต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

 MG 7368

 MG 7369

 MG 7374

 MG 7376

 MG 7382

 MG 7383

 MG 7385

 MG 7386

 MG 7389

 MG 7395

 MG 7413

 MG 7416

 MG 7428

ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน