Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประชาชนติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันสิ้นปี โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดบริการในช่วงวันหยุดปีใหม่( 29 ธ.ค. -1 ม.ค.62 )เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2

3

4

5

 

Pr.04 ขนิษฐวดี

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ