Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล พร้อมกับทีมพยาบาล พนักงานเทศบาลและตัวแทนชุมชน อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล...

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ