Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พบปะพูดคุยอสม. พื้นที่ศูนย์ 3 (พโลชัย) รุ่นที่ 7 ให้ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ เเละเป็นการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินหน้าที่ต่อๆไป

2

3

4

5

pr03 : ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเผยเเพร่เเละวิชาการ