Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองบัว

2

3

4

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ