Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียเเละร่วมกันรักษาสิ่งเเวดล้อมทางน้ำ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมเเละองค์การจัดการน้ำเสียมีความผูกพันเป็นเครือข่ายสิ่งเเวดล้อมเเละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ / ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ