Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านพระครูอมรธรรมสโรธ เจ้าคณะตำบลในเมือง (เจ้าอาวาสวัดพระธาตหนองบัว ) นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรีพิชิต วันทา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 พร้อมให้กำลังใจนางสาววารี เสนาะวาที นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ผู้รับการประเมินฯ 
ในการนี้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีพิชิต วันทา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 5 ท่านดังนี้
1.นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2.นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
3.นางสาวสุจิตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดยโสธร กรรมการ
4.นางศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
5.นางลำใย วงษ์โสภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดยโสธร กรรมการ
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

13

14

15

16

17

18 

19 

20

21

22

23

24

25

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ