Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงวานภาค 7 อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ