Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.ภาพ : สุวิทย์ พบลาภ
#pr05 สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ