Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ทองแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ทองแดง ชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ