Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพเพื่อปลูกฝังแก่นักเรียนในวัยเด็กให้มีความรู้ด้านส่งเสริมอาชีพ และการดำรงชีพในการปลูกผักสวนครัว แก่ นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กที่กำลังจะเติบโตให้มีความรู้และได้เรียนรู้ในกิจกรรม ”หนูน้อยเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ”ร.ร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

Pr.01 ภัททิยาภรณ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ