Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมออกตรวจเยี่ยม สนามสอบการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ