Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) คณะอสม.ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

2

3

4

5

6

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ