Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการประชุมชุมชน ณ กองสวัสดิการสังคม โดยผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รับฟังแนวทางพัฒนาข้อระเบียบ เพื่อพัฒนาในเขตแต่ละชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ