Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลฯ ฝึกซ้อมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยเชือกกู้ภัย ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนใน “เหตุด่วน เหตุร้าย"

2

3

4

5

6

Cr.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ