Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสวาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) คณะอสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนให้กำลัง

2

3

4

pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ