Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งราชบุตร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ นำโดย ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตลาดโต้รุ่งราชบุตรได้รับคัดเลือกให้ เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และตลาดปลอดการใช้กล่องโฟม ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการ ณ ตลาดโต้รุ่งราชบุตร

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ