Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสนใจดูงานในด้านการจัดการขยะชุมชนและการนำขยะมารีไซเคิล ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ