Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 ก.พ. 62 นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มอบหมายให้ อ.อภิชาติ ตั้งวันเจริญ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ระดับชั้นประถมปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลฯ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะะดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน โดยได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 10 จาก 12 โรงเรียน 6 จังหวัด ณ วัดศรีธรรมาราช อ.เมือง จ.ยโสธร

2

3

4

5

Cr. อ.อภิชาติ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ