Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อม หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) ตัวแทนอสม. นักศึกษาฝึกงานสาธาณสุข ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง มารดาหลังคลอดบุตร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ศูนย์บริการสาธาณสุข 3 (พโลชัย)...

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,กิตติยา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ