Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมเปิดพิธีการเเข่งขันขี่ม้า รายการอุบลโพนี่คลับ Pony Chalet 2019 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมในงานได้มีโอกาสขี่ม้าเเละรู้จักกีฬาขี่ม้าเป็นมาตรฐานสากลได้มากขึ้น ซึ่งนั้นก็จะสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยที่จะต้องการจะให้กีฬาขี่ม้ากระจายออกไปยังส่วนต่างๆของภูมิภาคทั่วประเทศโดยมีท่านจ่าสิบเอกเกริกชัย ผ่องเเผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ