Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมต้อนรับ นายเจษฎา ชังอิน ซึ่งได้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวั
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ