Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำความดี สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดอง ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ , พลอยฐิชาภรณ์ จันภิรักษ์ และเจ้าของภาพทุกท่านค่ะ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ