Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบบ้านตาม “โครงการกองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” ให้กับสมาชิก ศักดิ์ชัย คะเณศรี และครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 130/4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่มณฑลทหารบกที่ 22 ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทหารผ่านศึกที่มีรายได้น้อย มีความประพฤติตนเป็นคนดี

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
Pr.08 กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ