Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการกลาง ตรวจเยี่ยม กำกับดูแลความเรียบร้อยการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์สอบกลางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งทำการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

2

3

4

4

5

6

7

8

Pr01 ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ