Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ