Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) และอสม. ร่วมออกเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ สุวิทย์ พบลาภ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ