Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งนำโดย ท่านปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

 

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ