Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมี ดร.กรศิริ มิ่งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแสดงความยินดีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษา

ในการนี้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาทุกท่าน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ