Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญมอบหมาย ให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ครบรอบ 32 ปี โดยมีนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว

พร้อมกันนี้ นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะครู และตัวแทนภาคเอกชน(ผู้ใหญ่ใจดี)มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี จิตอาสา และกิจกรรมเด่น จำนวน 70 ทุน ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ข่าว/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ