Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการประสานการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ