Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 และร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติราชการในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ