Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. สำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในวันที่2) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

pr03: ภาพ ศุจินทรา /สุธีลาพร
ข่าว : ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ