Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี ได้รับธงเป็นเจ้าภาพในการจัด”เวทีฮักแพง สานแรงร่วมใจ”ประจำเดือนเมษายน 2562 ต่อไป...

2

3

4

5

6

Pr.08 กิตติยา
วิภารัตน์.ภาพ
กิตติยา.ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ