Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นายเจษฎา ชังยืน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และนายมงคล คำเพราะผู้ตรวจการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แนวทางปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้เข้าอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 5(หน่วยเลือกตั้งที่ 31- 45) โดยมี พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ประธาน กตต.เขต 1 จ.อุบลฯ พร้อมนางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัด และอนุกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 จ.อุบลฯ พร้อมทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่บทบาทของ จพง.ประจำหน่วยเลือกตั้ง การฝึกปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้ง,วันเลือกตั้งและการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.08 กิตติยา

ขนิษฐาวดี,กิตติยา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ