Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิด
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานคนดี เวทีคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ภายในงานมีดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมรับฟังการประชุมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาทุกท่าน

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ