Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ