Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดสุปัฎนารามวรวิหารไปจนถึงวงเวียนน้ำพุโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดยนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ จิตอาสาในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสม ในการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ใกล้จะถีงนี้

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 
ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ