Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คณะอสม.ในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ภาพ/ชาญชัย ,วิภารัตน์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ