Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเป็นพิธีกร ให้กับตัวแทนบุคลากรแต่ละกอง/ฝ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทำหน้าที่พิธีกรในงาน พิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร