Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ซึ่งมาศึกษาดูด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

Cr.06 ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์