Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่วมณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" อย่างต่อเนื่องทั่วไทย

ในการนี้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ตัวแทนจากส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ซื้อของในตลาดสดเทศบาล ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจะสามารถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ