Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานขึ้นบ้านใหม่ บ้านกลางชุมชนวังทอง เลขที่ 45/2 ถ. อุบล-ตระการ ซ. 13 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก่อสร้างบ้านกลาง ที่ร่วมกับหมู่บ้านมั่นคงสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชมใช้เป็นที่อยู่อาศัย ณ ที่ทำการก่อสร้างบ้านกลางชุมชนวังทอง โดยท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้เมตตา เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยของบ้านใหม่อีกต่อไป...

2

3

4

5

6

Cr. ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ