Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานอบรมการเเต่งตั้งต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อนำเเนวคิดเเละหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงสู่การปฏิบัติงานในเทศบาลตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเทศบาลที่มีการจัดการเมืองไปสู่สิ่งเเวดล้อมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบล

2

3

4

5

6

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ