Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรำสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว ซึ่งถือปฎิบัติในวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน โดยมีพี่น้องประชาชนในแต่ละคุ้มวัดต่างๆ ร่วมกันรำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกต่อไป...

2

3

Cr.ภาพ : คุณนพ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ