Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 05.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเดิน – วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลไร่น้อยและจังหวัดอุบลราชธานี” ณ สนามโรงเรียนบ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : คุณพลอยนภัส
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ